CBT-1001 Profibus-DP转Modbus总线桥 双向转换

技术参数 : profibus-DP转MODBUS总线桥通讯双隔离 防雷击防浪涌
产品详情

1001详情节选_01.jpg1001详情节选_02.jpg1001详情节选_03.jpg1001详情节选_04.jpg1001详情节选_05.jpg1001详情节选_06.jpg1001详情节选_07.jpg1001详情节选_08.jpg1001详情节选_09.jpg1001详情节选_10.jpg1001详情节选_11.jpg1001详情节选_12.jpg1001详情节选_13.jpg1001详情节选_14.jpg1001详情节选_15.jpg1001详情节选_16.jpg1001详情节选_17.jpg1001详情节选_18.jpg1001详情_02.jpg

微信加好友
淘宝扫一扫
快捷入口
在线客服
电话/传真
联系我们
24小时服务热线:
029-88815970

企业邮箱:
1748441439@qq.com